Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Τα Μέγαρα στα επαναστατικά χρόνια 1770-1878 (Μέρος 1ον)

Τα Μέγαρα μέχρι το 1828 που δημιουργήθηκε η ‘’Δημογεροντία των Δερβεχωρίων’’ οργανικά υπαγόταν στο πασαλίκι της Κορίνθου με τις υπόλοιπες κοινότητες των Μεγάλων Δερβενίων. Καθώς αυτές μαζί με τα Μέγαρα ήταν: τα Βίλια, η Ελευσίνα, τα Κούντουρα, η Λούμπα, η Βένιζα, το Χάνι Δερβένι, το Μάζι, η Ντάριζα, τα Πίσια και η Περαχώρα.

Από τη Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια Κ-Μ, σελ. 535, Για τον αγωνιστή Μητρομάρα:


‘’Το 1770 ο Μητρομάρας επικεφαλής σώματος πολεμιστών, άρχισε να καταστρέφει τα υποστατικά των τούρκων στη Μεγαρίδα και στην Αττική. Νίκησε σώμα τουρκικού στρατού στην Κακιά Σκάλα (Χάνι-Δερβένι) και ακολούθως μπήκε ξανά στα Μέγαρα και πυρπόλησε όλα τα τούρκικα κονάκια με την συμβολή των Μεγαρέων, αφού πρώτα μετέφεραν τα γυναικόπαιδα στη Μονή της Φανερωμένης της Σαλαμίνας.’’


Ο Φωτάκος, στο βιβλίο του: Βίοι … Αγωνισαμένων τον αγώνα της επαναστάσεως.
Γράφει για τρεις Μεγαρείς καπεταναίους που έλαβαν μέρος στη πολιορκία της Ακροκορίνθου καθώς και έλαβαν μέρος σε μάχες στη Ρούμελη μαζί με τον Νικηταρά και τον Ευμορφόπουλο.

‘’Καὶ τὰ Μέγαρα πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως ἦσαν μὲ τὴν Πελοπόννησον, οἱ δὲ Μεγαρεῖς κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἐπαναστάσεως ἦλθον εἰς Κόρινθον, καὶ ἐβοήθησαν τοὺς πολιορκητὰς Ἕλληνας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΣΗΜΕΛΕΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Καὶ οἱ τρεῖς οὗτοι ὑπῆρξαν καπεταναῖοι τῶν Μεγαριτῶν, καὶ κατ᾿ ἀρχὰς ἦλθον μὲ τοὺς στρατιώτας των εἰς Κόρινθον, καὶ ἔλαβον μέρος εἰς τὴν πολιορκίαν τοῦ ἐκεῖ φρουρίου, καὶ ἔμειναν μέχρι τέλους.
Πολλάκις δὲ ἐξεστράτευσαν καὶ εἰς τὴν Ρούμελην, καὶ μάλιστα ἠκολούθησαν τὸν Νικήταν Σταματελόπουλον, καὶ τὸν Διονύσιον Εὐμορφόπουλον.’’

ΒΙΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΑΜΕΝΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΝ ΥΠΟ ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Η ΦΩΤΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1888--------------------------------------------------------------------------------
Τα φωτογραφημένα έγραφα είναι από την Αρχειακή συλλογή: Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~042~0030. Μαζί και με το Δελτίο που τα συνοδεύει, της Ακαδημίας Αθηνών.Προβολή ΤεκμηρίουΤαυτότητα Τεκμηρίου: ~Ακαδημία Αθηνών~Αρχειακή συλλογή KEINE~Αρχείο Κωλέττη~Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~042~0030


Τίτλος: Μη διαθέσιμο
Χαρακτηρισμός Τεκμηρίου: Έγγραφο
Χρονολογία: 1831 Δεκεμβρίου 14
Αποστολέας: Δημογεροντία Μεγάρων
Τόπος Αποστολέα: Μέγαρα
Γλώσσα Ελληνική:
Μέγεθος: φύλλα 1-2
Ονόματα: Λάζαρης, Λουκάς
Λογοθέτης, Ιωάννης
Περίληψη - Περιεχόμενο: Η Δημογεροντία Μεγαρίδος με αναφορά της δηλώνει ότι τα εθνικά χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί δίνονται πίσω για λόγους ασφαλείας, λόγω της παρουσίας των ανταρτών και υπάρχει αναλυτικός λογαριασμός.
Αριθμός Εικόνων : 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου