Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

ΘΕΣΤΙΕΙΣ - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΤΙΕΩΝ



Στα Αραποκέφαλα, βρίσκεται η πανάρχαια Ακρόπολη των αρχαίων Θεστιέων όπου και το χωριό Άνω Βλοχός. 




Οι απότομες βραχουριές που περιβάλλουν το χώρο έκαναν απροσπέλαστη την ακρόπολη ώστε, τα τείχη ήταν αναγκαία μόνο από τα νότιο/δυτικά. Σ' αυτή την πλευρά, διατηρούνται σε όλο της το μήκος αρκετοί δόμοι, χωρίς όμως πύργους. Ο μόνος πυλώνας που σώζεται είναι όμοιος με τον εκείνον τον μυκηναϊκό της Τίρυνθας.
Δυστυχώς, όμως, πολύ λίγα έχουν μείνει εκεί επάνω –κορυφή- στον πανέμορφο κι ένδοξο λόφο της Αιτωλοακαρνανίας (700μ. υψόμετρο) είτε σε αυτήν, την προκατακλυσμιαία πυραμίδα, όπως λέγουν πολλοί για να ομολογούν το ένδοξο παρελθόν της ελληνικής προϊστορίας με τους Κουρήτες/Θεστιείς αλλά και τη συνέχισή της στην κλασική ιστορία της Ελλάδας.




Η Ακρόπολη του Βλοχού και γενικά η περιοχή των Θεστιέων στην καρδιά του "Μεγάλου Αιτωλικού πεδίου", είναι ο τόπος που από τα προϊστορικά χρόνια κατοικούσαν οι Θεστιείς.
Οι Θεστιείς ανήκουν στους Κουρήτες, πρωτοελληνικό φύλο της Μυκηναϊκής εποχής, που εγκαταστάθηκαν στην Αιτωλία πριν την εγκατάσταση των Αιτωλών. Ο ιστορικός Έφορος επιβεβαιώνει την άποψη αυτή, ότι οι Κουρήτες κατείχαν "εξαρχής άπασαν την χωράν" (Αιτωλία), και ότι όταν έφτασε ο Αιτωλός από την Ήλιδα, ανάγκασε τους Κουρήτες να υποχωρήσουν μέχρι την Πλευρώνα…




Ο σημαντικότερος ήρωας των Κουρητών είναι ο Θέστιος που αναδείχτηκε πανίσχυρος άναξ ολόκληρης της Αιτωλίας, με έδρα την  Ακρόπολη των Θεστιέων. Το ότι η έδρα του Θεστίου ήταν στην Ακρόπολη του Βλοχού ήταν από πάντα κοινό μυστικό στην περιοχή, αλλά το 1899 επιβεβαιώθηκε. Στο μικρό εξωκλήσι της Παναγίας του χωριού Βλοχός, ιδιοκτησίας Λούκα από το Καινούργιο, βρέθηκε επιγραφή χαραγμένη σε πλάκα με το όνομα της Ακροπόλεως των Θεστιέων. Η πλάκα σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Αγρινίου…
Γύρω από την Ακρόπολη ενισχύεται η πόλη των θεστιέων που την περιέβαλαν με ισχυρά τείχη, η περίμετρος των οποίων κατά τον αρχαιολόγο Σωτηριάδη έφθαναν τα 4.000 μέτρα και ήταν ακόμα μεγαλύτερα από τα τείχη του Αγρινίου (2.500 μ). Κατασκευάστηκαν από τους Κύκλωπες και είναι παλαιότερα ακόμα και από τα τείχη των Μυκηνών και της Τίρυνθας. Την ωραιότητα και το μεγαλείο της η πόλη την όφειλε στη φυσική της τοποθεσία  που κατείχε και το κύρος και την ισχύ που συγκέντρωνε και που επικρατούσε σε  μεγάλη έκταση…





 Το όνομα της πόλεως/χώρας διασώζει ο ιστορικός Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, όπου περιγράφει την εκστρατεία του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του Ε εναντίον του Θέρμου: "Παρήει (Πολύβιος, 5,7, } 0)". Η αίγλη της πόλεως εξακολουθεί να υφίσταται και κατά την περίοδο που η Αιτωλική Συμπολιτεία και ήταν η πιο μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα. Οι Θεστιείς δεν ήταν απλά μέλη της Συμπολιτείας, αλλά συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία και τη λειτουργικότητά της. Μαζί με τους Ευρυτάνες, τους Αγραίους, τους Απέραντους,τους Δόλοπες και τους Οφιονείς που αποτελούσαν και την λεγόμενη επίκτητη Αιτωλία, παρέμειναν ελεύθεροι, μέχρις ότου υπέκυψαν στους Ρωμαίους το 146 π.Χ., με την υπαγωγή τους στη συγκλητική επαρχία της Μακεδονίας…
Τον 12αιών. μ.Χ. έγινε θρόνος της Παναγιάς. Εκεί που μέσα στα πανίσχυρα τείχη ο θέστιος προστάτευε τους διωγμένους και καταδιωκομένους, η Παναγία γίνεται προστάτης και βοηθός όλων και προπάντων των πονεμένων γυναικών από τη λοχεία και τη γέννηση. Γίνεται η Παναγία η Βλοχαΐτισσα (Εύλοχος-Ευλοχεία). Από τον 1 3ο αιώνα η Ακρόπολη είναι γνωστή πλέον ως Βλοχός και εξακολουθεί να διατηρεί την επιρροή της, αφού Βλοχός ονομάζεται και ολόκληρη η περιοχή μέχρι τον Αχελώο. Ο Βλοχός στα βυζαντινά χρόνια ήταν οχυρό κάστρο. Δόθηκε κι αυτό ως προίκα το 1294 στο Φίλιππο του Τάραντα. Από του Τούρκους καταλήφθηκε το1450, για να ερημωθεί στη συνέχεια. 
Σήμερα, όταν το μοναστήρι είναι κλειστό... Η ανάβαση στην Ακρόπολη των Θεστιέων είναι σχεδόν αδύνατη... Έτσι και εμείς το Σαββάτο (6/06/2015 13:00μ.μ. ) χρειαστήκαμε γνώσεις αλπινιστών και πάρα πολύ κουράγιο για να αναρριχηθούμε στις απότομες βραχουριές ώστε να αποκτήσουμε πρόσβαση στη κακοσυντηρημένη σιδερένια σκάλα και να φθάσουμε στη κορυφή!!! 
Κάποιες φορές η εκκλησία "χαντακώνει" την ιστορία...     

Βιβλιογραφία:
Φωτίου Παπασαλούρου: "ΒΛΟΧΟΣ Η Ακρόπολη των Θεστιέων" (Από τον μύθο στην Ιστορία).






Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου