Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Τα Μέγαρα στα επαναστατικά χρόνια 1770-1878 μ.Χ. (Ιστορικά Αρχεία φωτογραφημένα).

1ο)
Τα φωτογραφημένα έγραφα είναι από την Αρχειακή συλλογή: Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~042~0030. Μαζί και με το Δελτίο που τα συνοδεύει, της Ακαδημίας Αθηνών.


Προβολή Τεκμηρίου

Ταυτότητα Τεκμηρίου: ~Ακαδημία Αθηνών~Αρχειακή συλλογή KEINE~Αρχείο Κωλέττη~Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~042~0030


Τίτλος: Μη διαθέσιμο
Χαρακτηρισμός Τεκμηρίου: Έγγραφο
Χρονολογία: 1831 Δεκεμβρίου 14
Αποστολέας: Δημογεροντία Μεγάρων
Τόπος Αποστολέα: Μέγαρα
Γλώσσα Ελληνική:
Μέγεθος: φύλλα 1-2
Ονόματα: Λάζαρης, Λουκάς
Λογοθέτης, Ιωάννης
Περίληψη - Περιεχόμενο: Η Δημογεροντία Μεγαρίδος με αναφορά της δηλώνει ότι τα εθνικά χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί δίνονται πίσω για λόγους ασφαλείας, λόγω της παρουσίας των ανταρτών και υπάρχει αναλυτικός λογαριασμός.
Αριθμός Εικόνων : 2

--------------------------------------------------------------------------------
2ο)
Τα φωτογραφημένα έγραφα είναι από την Αρχειακή συλλογή: Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~118~0716. Μαζί και με το Δελτίο που τα συνοδεύει, της Ακαδημίας Αθηνών.


Ταυτότητα Τεκμηρίου: ~Ακαδημία Αθηνών~Αρχειακή συλλογή KEINE~Αρχείο Κωλέττη~Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~118~0716


Τίτλος: Διοικητής Μεγαρίδος (Δ. Κωνσταντίνου) προς Διοικητική Επιτροπή
Χαρακτηρισμός Τεκμηρίου: Έγγραφο
Χρονολογία: 1832 Μαρτίου 29
Αποστολέας: Κωνσταντίνου, Δούκας- Διοικητής Μεγαρίδος
Τόπος Αποστολέα: Μέγαρα
Αποδέκτης: Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος
Τόπος Αποδέκτη: Άργος
Γλώσσα: Ελληνική
Μέγεθος: Σελίδες 3
Ονόματα: Βελέντζας
Κριεζώτης, Νικόλαος
Μαυροβουνιώτης Βάσος
Περίληψη - Περιεχόμενο: Ο Διοικητής Μεγαρίδος ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή ότι οι κάτοικοι των Μεγάρων και των γύρω περιοχών νιώθουν ανακούφιση από την παρουσία των στρατευμάτων και την πάταξη των εχθρών. Αναφέρεται στις κινήσεις διαφόρων οπλαρχηγών και τον ενημερώνει για το ζήτημα της τροφοδοσίας.
Αναφερόμενοι Τόποι: Άργος
Σαλαμίνα
Αριθμός Εικόνων : 3

--------------------------------------------------------------------------------
3ο)
Τα φωτογραφημένα έγραφα είναι από την Αρχειακή συλλογή: Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~118~0724. Μαζί και με το Δελτίο που τα συνοδεύει, της Ακαδημίας Αθηνών.


Προβολή Τεκμηρίου

Ταυτότητα Τεκμηρίου: ~Ακαδημία Αθηνών~Αρχειακή συλλογή KEINE~Αρχείο Κωλέττη~Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~118~0724

Τίτλος: Διοικητής Μεγαρίδος (Δ. Κωνσταντίνου) προς Διοικητική Επιτροπή
Χαρακτηρισμός Τεκμηρίου: Έγγραφο
Χρονολογία: 1832 Μαρτίου 29
Αποστολέας: Κωνσταντίνου, Δούκας- Διοικητής Μεγαρίδος
Τόπος Αποστολέα: Μέγαρα
Αποδέκτης: Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος
Γλώσσα: Ελληνική
Μέγεθος: Σελίδα 1
Ονόματα: Μαυρολιθαρίτης, Ιω.- Γενικός Φροντιστής Στρατοπέδου Μεγαρίδος
Περίληψη - Περιεχόμενο: Ο Διοικητής Μεγαρίδος καθυποβάλει τον λογαριασμό των τροφών που αγόρασε και παρέδωσε στον φροντιστή Ι. Μαυρολιθαρίτη
Αριθμός Εικόνων: 2

--------------------------------------------------------------------------------

4ο)
Τα φωτογραφημένα έγραφα είναι από την Αρχειακή συλλογή: Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~118~0749. Μαζί και με το Δελτίο που τα συνοδεύει, της Ακαδημίας Αθηνών.Προβολή Τεκμηρίου

Ταυτότητα Τεκμηρίου: ~Ακαδημία Αθηνών~Αρχειακή συλλογή KEINE~Αρχείο Κωλέττη~Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~118~0749

Τίτλος: Βάσος Μαυροβουνιώτης (αρχηγός Μεγαρίδος) προς Διοικητική Επιτροπή
Χαρακτηρισμός Τεκμηρίου: Έγγραφο
Χρονολογία: 1832 Απριλίου 7
Αποστολέας: Μαυροβουνιώτης, Βάσος- Αρχηγός Μεγαρίδος
Τόπος Αποστολέα: Κόρινθος
Αποδέκτης: Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος
Τόπος Αποδέκτη: Ναύπλιο
Γλώσσα: Ελληνική
Μέγεθος: Σελίδα 1
Ονόματα: Αναστασίου Αναγνώστης
Γρίβας, Θεόδωρος
Ζορμπάς
Κλίμακας
Σκουρτανιώτης
Περίληψη - Περιεχόμενο: Ο Βάσος Μαυροβουνιώτης ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή ότι έφθασε στην περιοχή με τους οπλαρχηγούς Ιω. Κλίμακα, Σκουρτανιώτη, Ζορμπά και Γρίβα και στην Ελευσίνα και Μέγαρα άφησε εκστρατευτικό σώμα υπό τις οδηγίες του Αναγνώστη Αναστασίου.
Αριθμός Εικόνων : 2

------------------------------------------------------------------------------------

Η φωτογράφιση του έγγραφου προέρχεται απ’ τα: ‘’Αρχεία ελληνικής παλιγγενεσίας’’.-----------------------------------------------------------------------------------


Τα φωτογραφημένα έγραφα είναι από την Αρχειακή συλλογή: Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα) ~118~0712. Μαζί και με το Δελτίο που τα συνοδεύει, της Ακαδημίας Αθηνών.
Προβολή Τεκμηρίου

Ταυτότητα Τεκμηρίου: ~Ακαδημία Αθηνών~Αρχειακή συλλογή KEINE~Αρχείο Κωλέττη~Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~118~0712


Τίτλος : Διοικητής Μεγαρίδος (Δ. Κωνσταντίνου) προς Διοικητική Επιτροπή
Χαρακτηρισμός Τεκμηρίου: Έγγραφο
Χρονολογία : 1832 Μαρτίου 26
Αποστολέας : Κωνσταντίνου, Δούκας- Διοικητής Μεγαρίδος
Αποδέκτης : Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος
Γλώσσα : Ελληνική
Μέγεθος : Σελίδα 1
Ονόματα : Μαυροβουνιώτης Βάσος
Περίληψη – Περιεχόμενο: Ο Διοικητής Μεγαρίδος ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή για την αναστάτωση που επικρατεί στη Σαλαμίνα, οι κάτοικοι της οποίας αρνούνται να εκστρατεύσουν στην Πελοπόννησο γιατί ζητούν πρώτα τους μισθούς τους. Τις πληροφορίες αυτές έχει λάβει από τον αρχηγό Βάσο Μαυροβουνιώτη.
Αναφερόμενοι Τόποι: Σαλαμίνα
Αριθμός Εικόνων : 2

-----------------------------------------------------------------------------


Τα φωτογραφημένα έγραφα είναι από την Αρχειακή συλλογή: Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα) ~118~0726. Μαζί και με το Δελτίο που τα συνοδεύει, της Ακαδημίας Αθηνών.Προβολή Τεκμηρίου

Ταυτότητα Τεκμηρίου: ~Ακαδημία Αθηνών~Αρχειακή συλλογή KEINE~Αρχείο Κωλέττη~Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~118~0726

Τίτλος : Διοικητής Μεγαρίδος (Δ. Κωνσταντίνου) προς Διοικητική Επιτροπή
Χαρακτηρισμός Τεκμηρίου : Έγγραφο
Χρονολογία : 1832 Μαρτίου 29
Αποστολέας : Κωνσταντίνου, Δούκας- Διοικητής Μεγαρίδος
Τόπος Αποστολέα: Μέγαρα
Αποδέκτης : Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος
Τόπος Αποδέκτη : Άργος
Γλώσσα : Ελληνική
Μέγεθος : Σελίδες 2
Ονόματα : Βελέντζας
Κριεζώτης Νικόλαος Στρατηγός
Μαμούρης
Μαυροβουνιώτης Βάσος
Περίληψη - Περιεχόμενο : Η Διοικητής Μεγαρίδος ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή για τις κινήσεις του αρχηγού Ν. Κριεζώτη και των άλλων οπλαρχηγών προς αντιμετώπιση του Μαμούρη. Αναφέρει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Διοικητής Θηβών στην συγκέντρωση των τροφών.
Αναφερόμενοι Τόποι : Σαλαμίνα
Αριθμός Εικόνων : 3

-----------------------------------------------------------------------------


Τα φωτογραφημένα έγραφα είναι από την Αρχειακή συλλογή: Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα) ~118~0715. Μαζί και με το Δελτίο που τα συνοδεύει, της Ακαδημίας Αθηνών
Προβολή Τεκμηρίου

Ταυτότητα Τεκμηρίου: ~Ακαδημία Αθηνών~Αρχειακή συλλογή KEINE~Αρχείο Κωλέττη~Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~118~0715


Τίτλος : Διοικητής Μεγαρίδος (Δ. Κωνσταντίνου) προς Διοικητική Επιτροπή
Χαρακτηρισμός Τεκμηρίου : Έγγραφο
Χρονολογία : 1832 Μαρτίου 29
Αποστολέας : Κωνσταντίνου, Δούκας- Διοικητής Μεγαρίδος
Τόπος Αποστολέα: Μέγαρα
Αποδέκτης: Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος
Τόπος Αποδέκτη : Άργος
Γλώσσα: Ελληνική
Μέγεθος : Σελίδα 1
Ονόματα: Μαυρολιθαρίτης, Νικόλαος Ιω.- Γενικός Φροντιστής στρατοπέδου Μεγαρίδος

Περίληψη – Περιεχόμενο: Ο Διοικητής Μεγαρίδος αποστέλλει στη Διοικητική Επιτροπή τον λογαριασμό των τροφών που εδόθησαν στον φροντιστή Ν. Μαυρολιθαρίτη.
Αριθμός Εικόνων : 2

----------------------------------------------------------------------------

Τα φωτογραφημένα έγραφα είναι από την Αρχειακή συλλογή: Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα) ~118~0733. Μαζί και με το Δελτίο που τα συνοδεύει, της Ακαδημίας Αθηνών
Προβολή Τεκμηρίου


Ταυτότητα Τεκμηρίου: ~Ακαδημία Αθηνών~Αρχειακή συλλογή KEINE~Αρχείο Κωλέττη~Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη (Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα)~118~0733


Τίτλος: Διοικητής Μεγαρίδος (Δ. Κωνσταντίνου) προς Διοικητική Επιτροπή
Χαρακτηρισμός Τεκμηρίου: Έγγραφο
Χρονολογία : 1832 Απριλίου 2
Αποστολέας : Κωνσταντίνου, Δούκας- Διοικητής Μεγαρίδος
Τόπος Αποστολέα : Μέγαρα
Αποδέκτης : Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος
Τόπος Αποδέκτη : Ναύπλιο
Γλώσσα : Ελληνική
Μέγεθος : Σελίδα 1
Περίληψη - Περιεχόμενο : Ο Διοικητής Μεγαρίδος ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή ότι της αποστέλλει λογαριασμό προς εξόφληση.
Αριθμός Εικόνων : 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου